Učebnice

O výrobě piva

Začalo to

V pivovaru Vyškov, kde jsem objevil několik knih. Byly staré, zaprášené a opotřebované.

Jedna z nich mně padla do oka. Očima jsem prolétl stránku za stránkou a doslova ji hltal. Kniha byla prošpikována čtivými informacemi psanými odborně a zároveň laicky.

Byl jsem nadšený a říkal si, že mám dvě možnosti. Buď si knihu nechám, a budu se pyšnit tímhle klenotem, nebo se o znalostech našich předků podělím s ostatními.

Se všemi domovarníky, se sládky malých i velkých pivovarů, se všemi, kteří hledají odpovědi na pivní otázky.

stručný postup výroby piva - českého světlého ležáku

Ve varně se ze sladového šrotu rmutováním připraví sladina. Vařením sladiny s chmelem se získá mladina, která se pak zchladí.

Zchlazená mladina se v kvasných kádích zakvasí pivovarskými kvasnicemi. Úkolem sládka je vést hlavní kvašení tak, aby nejvyšší teplota v pivě nepřekročila 10 °C.

Po hlavním kvašení se mladé pivo přečerpává do ležáckých nádob k dokvašování. Dokvašování piva nemá probíhat za teplot nad 4 °C.

Po skončené době dokvašování se pivo stáčí do dopravních nádob a popřípadě se pasteruje.

Lidé a technologie se mění. Ověřené postupy výroby českého světlého ležáku zůstávají po staletí stejné.

Obsah kapitol

 • Voda v pivovarství
 • Chmel
 • Pivovarské náhražky
 • Čištění a šrotování sladu
 • Příprava mladiny ve varně
 • Chlazení a dochlazování
 • Hlavní kvašení ve spilce
 • Sudování a dokvašování piva
 • Plnění piva a stáčení do lahví
 • Ošetření transportních nádob
 • Požahování sudů
 • Výroba a oprava sudů v bednárně
 • Požadavky a nejčastější vady piva
 • Zákaly piva a ošetřování piva
 • Československá státní norma PIVO
 • Zajištění bezpečnosti při práci
 • Sanitace a péče o provozní zařízení
 • Dezinfekční prostředky
 • Zimotvorné zařízení kompresorové
 • Chladící síť a média
 • Zimotvorné solanky

Obsah učebnice je podán pouze v takovém v rozsahu, aby učivo mohlo být vyloženo a procvičeno během jednoho roku v souladu s učebními osnovami.

O UČEBNICI ŘÍKAJÍ

Vědomosti z ní čerpali nejen studenti a pracovníci pivovarů, ale posloužila i autorům pozdějších publikací o technologii výroby piva (Hlaváček – Lhotský Pivovarství 1973).
Zdeněk Reska
emeritní sládek pivovaru Rohozec
Pokaždé mě nadchne, když vezmu do ruky starou knihu. V tomto případě to platí dvojnásob, poněvadž držím v ruce učebnici, ze které se učili ti, co mě učili řemeslu a lásce k pivovarství.
Michal Voldřich
prezident, Českomoravský svaz minipivovarů z.s.
Za Cech domácích pivovarníků vím, že naši členové jsou většinou velmi zvídaví. A jakákoli literatura z našeho hobby nás zajímá, zvlášť pokud je psána čtivou a především srozumitelnou formou.
Roman Holoubek
předseda, Cech domácích pivovarníků, z.s.
Mohla by se zdát zastaralá, poplatná své době. Téměř vše, co si v ní přečtete platí i dnes, v mnoha případech ani lepších doporučení pro výrobu kvalitního piva nemáme.
Jan Grmela
sládek

Původní učebnice byla vydána v roce 1964. V reedici spatřila světlo světa v září 2022. Je téměř shodná s originálem. Nevyhnuli jsme se drobným jazykovým korekturám a zmenšili formát tak, aby se Vám vešla do knihovny.

Tato kniha měla štěstí, že jsem ji našel. Mohla skončit ve sběru a být navždy zapomenuta. To bych nikdy nedopustil. Získali jsme licenci, zaplatili autorská práva a nyní tento skvost můžete mít i Vy.

 

David Janda, Beer Academy

„Z téhle knihy se učil můj táta.“ vzpomíná Tomáš Vodochodský. Společně s Milanem Starcem uložili originál v Národním muzeu pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy.

„Do pivovarského řemesla mě zasvěcovali zkušení sládci.
Nyní své znalosti zase já předávám dalším generacím. A abychom pochopili současnost, musíme znát minulost.“

František Jirásko, sládek